Odsetki od zobowiązań – ile zapłacisz?

Chociaż z obowiązku ich płacenia wszyscy zdajemy sobie sprawę, niewielu z nas wie, ile musimy zapłacić w związku ze zwłoką w płaceniu naszych zobowiązań. Dowiedz się, jak wysokie odsetki będziesz musiał zapłacić w zależności od rodzaju swoich długów.

Odsetki kapitałowe i karne

Te pierwsze zapłacimy w przypadku niemal każdej pożyczki – stanowią bowiem koszty, które musimy ponieść w związku z dysponowaniem pieniędzmi wierzyciela. Odsetki karne nalicza się natomiast za każdy dzień, kiedy nie spłacimy całości lub części zobowiązania po ustalonym terminie. Maksymalną wysokość odsetek obu rodzajów ustala odpowiednia ustawa, a to, ile konkretnie zapłacimy powinno być jasno określone w zawartej między obiema stronami umowie.

Ile może wynieść wysokość odsetek?

Aby dowiedzieć się, czy płacone przez nas odsetki nie są zbyt wysokie, powinniśmy porównać je czterokrotnością stopy kredytu lombardowego, ustalanego na każdy rok przez NBP. Tego, ile wspomniana wartość wynosi w danym momencie, dowiemy się z publikowanego przez tę instytucję biuletynu.

Konwersja i kumulacja odsetek

O ile w umowie nie zostanie określone inaczej, wierzyciel może od jednego zobowiązania naliczać oba rodzaje odsetek –  mówimy wtedy o ich kumulacji. Prawo do takiego rozwiązania nabędzie, jeśli w ustalonym terminie nie spłacimy należności. Konwersja odsetek będzie miała zaś miejsce, kiedy po upływie terminu wierzyciel zacznie naliczać wyłącznie odsetki karne.

Jak bronić się przed lichwą?

Jeśli sądzimy, że wierzyciel nalicza nam odsetki w sposób nie do końca uczciwy, możemy skutecznie dochodzić naszych praw. W takiej sytuacji wystarczy określić, która norma prawna została przez niego naruszona i wystosować wobec niego pozew o naruszenie norm społecznych – czyli z paragrafu 22 artykułu 359 Kodeksu cywilnego – lub o wyzysk, czyli z art. 388 K.c.

Aby móc się dowiedzieć czy mamy prawidłowo naliczane odsetki warto skorzystać z odpowiednich narzędzi, do tego służy np. kalkulator odsetkowy

Ranking kursów walutowych w bankach

Kurs walutowy jest ceną danej waluty, wyrażoną w innej walucie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, ile zapłacilibyśmy przy kupnie wybranej waluty, płacąc za nią odmienną.

Jakie czynniki wpływają na kursy walut?

Różne czynniki mogą wpływać na wahania kursu. Dzieli się je na polityczne i ekonomiczne. Do politycznych należy, oczywiście, panująca sytuacja międzynarodowa. Jeśli jest niekorzystna, odpowiednie waluty notują swój wielki spadek. Czynnikami ekonomicznymi są przede wszystkim: różnice stóp procentowych i stóp inflacji na rodzimym i obcym rynku, popyt i podaż walut obcych oraz polityka walutowa, jaką prowadzi rząd danego kraju.
Banki prowadzą rankingi kursów walutowych, dzięki którym możemy sprawdzić, ile zyskała dana waluta, bądź też jaki zanotowała spadek w stosunku do złotego. Są one na bieżąco korygowane, tak aby dane były zawsze świeże.
Kurs walutowy podawany jest zawsze w dwóch liczbach – cenie kupna (bid) oraz cenie sprzedaży danej waluty (ask). Spready są zaś różnicami pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna pewnych aktywów (w tym walut) a tym samym są kwotą jaką zarabia kantor. Dzięki podobnym rankingom możemy wybrać, w jakim banku chcemy dokonać wymiany swojej waluty oraz w co chcemy zainwestować i gdzie. Informacje te ważne są przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale i indywidualnych osób, które na przykład planują się wybrać w podróż. Banki prowadzą rankingi kursów większości walut, wyróżniając zwykle te najpopularniejsze. Są nimi: euro, dolar, funt brytyjski oraz frank szwajcarski.

W jakim banku najlepiej sprzedać/kupić daną walutę?

W obecnej chwili euro najlepiej sprzedać w Getin Banku i Getin Noble Banku, zaś kupić najrozsądniej w Get Banku. Jeśli chodzi o dolara, najkorzystniej sprzedać go w MultiBanku, a kupić w Kredyt Banku. Funt brytyjski powinniśmy sprzedać w Kredyt Banku, a kupować w Raiffeisen Banku. Frank Szwajcarski natomiast kupmy w Raiffeisen Banku, a sprzedajmy w DNB Bank Polska.
Możemy również sprawdzić wahania kursu walutowego w dłuższej jednostce czasu, na przykład w okresie jednego kwartału, czy miesiąca. Pozwala to możliwie najdokładniej przewidzieć, jak będzie wyglądał dalszy kurs danej waluty i czy jest ona w miarę stabilna.

E-kantor – wymiana waluty bez wychodzenia z domu

Każdy pamięta czasy, gdy trzeba było wiele się natrudzić, by wymienić własną walutę na obcą. Przed jakimkolwiek wyjazdem należało się liczyć z koniecznością pójścia do kantoru, a – w co mniejszych placówkach tego typu – nie wszystkie waluty były od ręki dostępne. Podobny problem istniał z wymianą w drugą stronę – ktoś przysłał nam zagraniczne pieniądze, a my musieliśmy przespacerować się do kantoru, by dokonać ich wymiany. Inaczej mogliśmy je sobie co najwyżej położyć na półce.

Banki wyszły naprzeciw potrzebom klientów – wszystko teraz trzeba robić szybciej, wygodniej, lepiej. Konkurencja i komputeryzacja sprawiły, że pojawił się pomysł stworzenia e-kantoru.

Czym jest e-kantor?

To internetowy kantor wymiany walut. Dzięki niemu możemy wymienić swoje pieniądze bez wychodzenia z domu – wystarczy, że połączymy się z siecią. Jest to niezwykła oszczędność czasu – nie musimy nigdzie jechać, stać w kolejkach. Jest to także wyśmienity sposób na wymianę waluty po najlepszym kursie. Są one korzystniejsze, niż w kantorach stacjonarnych, dzięki niższym marżom e-kantorów.

Zaleta, która jest wadą

Polacy boją się często przeprowadzania transakcji w świecie wirtualnym. Obawiają się, że coś niewłaściwie klikną, że hakerzy znajdą sposób na dostanie się do ich konta, bądź też, że po prostu zostaną oszukani. E-kantory są jednak bezpieczne, dzięki licznym zabezpieczeniom. Każdy pragnie również utrzymać się na rynku i zdobyć zaufanie klientów. Powoduje to więc ciągłe polepszanie jakości usług, by nadążyć za innymi i nie wypaść z obiegu. Dlatego fakt obawy potencjalnych klientów e-kantorów sprawia, że niewielu ludzi korzysta z e-kantoru, lecz również konkurencyjna sytuacja motywuje do ciągłego rozwoju.

Na co zwrócić uwagę podczas korzystania z wymiany przez e-kantor?

Wybierając e-kantor poświęćmy trochę czasu na sprawdzenie, z iloma (i jakimi) bankami współpracuje, czy posiada stosowne zabezpieczenia i certyfikaty (Extended Validation SSL), co mówią o nim inni klienci (sprawdźmy opinie ich użytkowników w sieci), a także które miejsce zajmuje w rankingach popularności. Najbezpieczniej jest wybrać e-kantor, który istnieje już dosyć długi czas – to gwarancja dobrych, szybkich i bezpiecznych usług.

Czynniki mające wpływ na walutę

Kurs walutowy jest wartością danej waluty, wyrażoną w cenie jej sprzedaży, bądź kupna przez inną walutę. Może ulegać znacznym wahaniom, przy czym niektóre z nich możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć.

Co wpływa na wartość danej waluty?

Kilka czynników, które zostaną pokrótce omówione.
Istnieją trzy czynniki, zwane fundamentalnymi, które mają największy wpływ na wahania kursów danej jednostki pieniężnej.
Należą do nich:
1) tempo wzrostu gospodarki
2) realne stopy procentowe
3) poziom inflacji
Wiadomo, że stan gospodarki danego kraju przełoży się również na stabilizację i ugruntowanie pozycji jego waluty.

W przypadku stóp procentowych, jeśli zanotuje się ich wzrost, będzie to oznaczało wzrost zyskowności lokat w walucie rodzimej. Tym samym doprowadzi do wzrostu kursu owej waluty na rynku.

Wzrost poziomu inflacji w danym kraju, w stosunku do jej stanu w innych państwach, doprowadzi za to do obniżenia się wartości jego waluty.

Na walutę wpływa również znacząco stopa bezrobocia. Jeśli wyraźnie ono wzrasta, jest to pierwszym sygnałem o pogarszającej się sytuacji państwa. Stanowi to znak dla przedsiębiorców, w wyniku którego wartość waluty spada.

Istnieje również wiele innych czynników, decydujących o kursie walutowym. Są one mniej przewidywalne, gdyż czasami dzieją się nagle. Zwykle chodzi o zmianę sytuacji międzynarodowej, bądź też o nawiedzające różne części świata klęski żywiołowe. Wszystkie te wydarzenia prowadzą do spadku kursu waluty.

Co jeszcze? Oczekiwania, działające na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Oto bowiem inwestorzy spodziewają się wzrostu kursu danej waluty, więc kupują ją masowo. Ich działania prowadzą do rzeczywistego wzrostu jej kursu, przez co pragnie ją kupić jeszcze więcej osób. Najlepszą informację stanowi tu fakt, że choć czasem faktycznie prognozy mogą być poparte jakimiś danymi i argumentami, to bywa i tak, że są zupełnie nielogiczne.
Warto samodzielnie przyjrzeć się kursom walutowym. Śledzenie ich przez dłuższy okres pozwoli na wyciąganie wielu własnych wniosków.

Waluta euro w Polsce?

W roku 2015 waluty euro w Polsce na pewno nie będzie. To oczywiste, chociaż dawno temu taka graniczna data się pojawiła. Pojawiały się jednak i inne – rok 2011, rok 2012. Teraz część ekspertów twierdzi, że taka decyzja mogłaby zapaść już w 2018 roku. Czy jednak warto – pamiętając nie tak dawny kryzys i wahania walutowe – wprowadzać euro w Polsce? I czy sami Polacy tego chcą?

Kto mógłby chcieć nową walutę?

Dwie trzecie Polaków nie chce wprowadzenia nowej waluty w Polsce. Reszta to zapewne osoby, które na tyle często podróżują, by odczuwać problemy związane ze zmianą cen. Również przedsiębiorcy zachwalają euro, bowiem wiąże się to dla nich z pewnymi ułatwieniami w obrocie kapitałem. Widać jednak, że kryzys wpłynął na niektórych z nich – już tylko nieco ponad połowa polskich biznesmenów popiera wprowadzenie euro w Polsce. Początkowo entuzjastami tego pomysłu było blisko 90% przedsiębiorców.

Zalety wejścia w strefę euro

Zwolennicy tłumaczą, że zintegrujemy się mocniej z rynkami kapitałowymi i towarowymi. Znikną również liczne bariery, związane z handlem zagranicznym. A przeciętny Polak nie będzie musiał wkładać w wycieczkę do któregoś z europejskich krajów ponad cztery razy więcej, niż jego kolega z Zachodu.

Wady przyjęcia waluty europejskiej

Przeciwnicy wskazują na liczne zobowiązania, z którymi trzeba byłoby się liczyć. Musielibyśmy wspierać finansowo kraje, które mają teraz kłopoty pieniężne. Oznaczałoby to konieczność między innymi inwestowania w zagrożone banki, ratując je przed upadkiem. Polska musiałaby przeznaczyć część swoich środków na walkę z kryzysem oraz gwarantować do 24 miliardów euro ewentualnych pożyczek.

Jak wejść w strefę euro?

Jednak wcale nie tak łatwo byłoby wprowadzić w Polsce euro. Nasz kraj musiałby najpierw spełnić pięć, istotnych warunków. Dwa warunki dotyczą stanu finansów publicznych. Dwa kolejne wprowadzają konieczność obniżenia zarówno inflacji, jak i stóp procentowych do poziomu, który może być maksymalnie o 1,5% wyższy, niż średnia z trzech najlepszych krajów, znajdujących się w strefie euro. Ostatni dotyczy konieczności dwuletniego utrzymania sztywnego kursu swojej waluty do waluty euro, w ramach systemu ERM2.

Witajcie – post powitalny

Witam wszystkich na moim blogu, który został stworzony w celu zebrania pożytecznych informacji dotyczących finansów i biznesu w jednym miejscu. Blog przede wszystkim będzie posiadał różnej maści kalkulatory, które mają za zadanie ułatwić życie użytkownikom strony. Na blogu będą się również pojawiać przydatne treści z zakresu tego czego będą dotyczyły kalkulatory czyli waluty, inwestycje, podatki i inne pokrewne tematy.